Låt oss ta hand om bokföringen, så kan du fokusera på det du kan bäst!

ida wendel storm

Skräddarsydda tjänster för just Ert företags behov

Jag som driver företaget heter Ida Wendel Storm. Jag har erfarenhet av ekonomi i arbetet sedan 2006 och bokföring i sin helhet sedan 2011. Ordning och reda, strukturerat, noggrant och lösningsfokuserat är det som beskriver bäst hur jag arbetar. På detta sätt blir arbetet utfört på ett effektivt sätt och till en så liten kostnad som möjligt.

På RIWS arbetar även min syster Maja Wendel Duvel. Vi har erfarenhet att arbeta tillsammans sedan flera år tillbaka. Maja har främst arbetat inom administration, men efter att ha bott utomlands där hon arbetat och studerat har fokuset landat i ekonomi. Där är hon, precis som jag, noggrann, tycker om ordning och reda och bra på att hitta lösningar på det mesta.

Tillsammans gör vi att arbetet blir utfört på ett effektivt sätt och till en så liten kostnad som möjligt. Helt skräddarsytt efter just Era behov

Punktinsatser på plats – flexibelt och anpassat efter era behov.

Alla som bedriver någon sorts av näringsverksamhet är enligt svensk bokföringslag skyldig att redovisa sina ekonomiska händelser. Låter det här svårt? Helt förståeligt! Men samtidigt, ett måste.

Bokföring

- Löpande bokföring
- Kund- och leverantörsreskontra
- In- och utbetalningar
- Kontoavstämningar
- Momsdeklarationer
- Bokslut och årsredovisning
- Fakturering, löpande och avtalad återkommande

Personal & Löner

- Sammanställning av tidrapportering
- Registrering i löneprogram
- Utbetalningar
- Arbetsgivardeklarationer

Administration

- Protokollföring
- Event- och konferensplanering
- Upprättande av dokument, mallar och avtal

bokföring

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det är viktigt att du har ordning på dina papper. Har du ordning sparar du onödigt tidsspill och därmed också pengar. Att redovisa sina ekonomiska händelser innebär enkelt sagt att man för anteckningar över företagets affärstransaktioner.

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär från Skatteverket:

  • att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)
  • att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter
  • att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation
  • att upprätta årsbokslut eller årsredovisning


Varje händelse av ekonomisk art, dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.

En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från bankkontot till kassan ska ett underlag finnas. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

Observera att den privata ekonomin alltid ska hållas isär från verksamhetens ekonomi.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.